+48 509 609 708 pn. - pt 8:00 - 16:00
Darmowa wysyłka
od 250 zł
0
Koszyk 0.00 zł

Regulamin

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego POSCIELONE.PL – www.poscielone.pl
 2. Sklep internetowy POSCIELONE.PL prowadzony jest przez FEBE Sp. z o.o., ul. Legnicka 57W/17, 54-203 Wrocław, NIP: 8943143326, Regon: 383863187, e-mail:sklep@poscielone.pl, wykonującego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000794358, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, o którym mowa w ust. 1, klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w Polityce Prywatności, które akceptuje.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacje zawarte w serwisie www.poscielone.pl stanowią zaproszenie do składania propozycji zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych na stronach internetowych serwisu. Oznaczenie towarów jak również ich ceny na stronach serwisu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez klienta zamówienia (oferty kupna) przy użyciu formularza umieszczonego na stronie sklepu internetowego www.poscielone.pl lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej pod adresem: sklep@poscielone.pl, a następnie zaakceptowania jej przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca dokonuje akceptacji oferty klienta poprzez wysłanie wiadomości, zawierającej informację o przyjęciu oferty, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej e-mail. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości.
 4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 2, o ile nie jest składane przy użyciu formularza umieszczonego na stronie sklepu internetowego, powinno zawierać:
  1. opis zamówionego towaru zgodny z opisem zamieszczonym w sklepie internetowym,
  2. wybór sposobu płatności i dostawy, wraz ze wskazaniem adresu dostawy umożliwiającego skuteczne doręczenie przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 5. W razie przedstawienia danych niekompletnych, błędnych, wymagających doprecyzowania lub wzbudzających wątpliwości, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi pod warunkiem potwierdzenia przez klienta złożonego zamówienia w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie (zastrzeżenie to ma na celu przeciwdziałanie szkodom wywołanym przez złośliwe oprogramowanie lub osoby trzecie).
 6. W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym, umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości, o której mowa w ust. 3, po dokonaniu potwierdzenia przez klienta złożonego zamówienia w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 7. W razie braku możliwości realizacji zamówienia, w całości lub części, w tym z uwagi na niedostępność zakupionego towaru, sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o fakcie tym zawiadomi klienta, który może od umowy odstąpić, ograniczyć zamówienie lub wyrazić zgodę na dłuższy czas oczekiwania. W razie odstąpienia od umowy, dotychczas wpłacona przez klienta suma pieniężna ulega zwrotowi. Jeżeli klient dokonał płatności kartą płatniczą to zwrot zostanie wykonany na tę kartę. Sprzedawca z klientem mogą jednak uzgodnić wydanie towaru innego, aniżeli uprzednio zamówiony, w cenie według oferty Sprzedawcy, za dopłatą lub zwrotem części ceny, a w razie braku zapłaty, według oferty Sprzedawcy.
 8. W przypadku braku decyzji klienta lub braku wyrażenia zgody na dłuższy czas oczekiwania, Sprzedawca zwraca klientowi otrzymaną od niego zapłatę tytułem ceny oraz ewentualnych kosztów przesyłki, nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
 9. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której brak możliwości zrealizowania zamówienia, w całości lub w części, wystąpił na skutek działania siły wyższej, osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jak również klienta.
 10. W przypadku zamówienia przez klienta towaru, którego cena została czasowo obniżona w stosunku do jego ceny pierwotnej, ilość towaru przeznaczona do sprzedaży jest ograniczona. W takiej sytuacji przyjmowanie i realizacja zamówień następuje według kolejności ich odbioru przez Sprzedawcę, przy czym łączna ilość towaru sprzedanego nie może być większa niż ilość towaru dostępnego. O obniżeniu ceny Sprzedawca informuje na stronie sklepu internetowego poprzez wskazanie towaru, jego ceny,  a także określenia rodzajowego sprzedaży, w szczególności „promocja” lub „wyprzedaż”. Do zamówień, o których mowa w niniejszym ustępie, stosuje się odpowiednio przepisy ustępów poprzedzających.

3. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, sprzedawca przystępuje do czynności związanych z jego realizacją, tj. przygotowania towaru do wysyłki oraz dokumentów księgowych:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu środków na rachunek bankowy,
  3. w przypadku zamówień płatnych z wykorzystaniem systemu Przelewy24 - po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego z wykorzystaniem tego systemu,
  4. w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą z wykorzystaniem systemu eCard - po otrzymaniu przez Sprzedawcę pozytywnego wyniku autoryzacji płatmości dokonanej przez Kupującego z wykorzystaniem tego systemu,
  5. w przypadku zamówień płatnych z wykorzystaniem systemu eRaty Żagiel - po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego z wykorzystaniem tego systemu.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest przygotować towar do odbioru/wysyłki, w zależności od wybranej przez klienta opcji wydania towaru, w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania przez klienta zapłaty umówionej ceny lub zawiadomienia o wyborze opcji zapłaty przy odbiorze.
 3. Zamówiony towar doręczany jest z wykorzystaniem usług UPS i InPost lub innych podmiotów świadczących usługi kurierskie (przewoźnicy), na adres klienta wskazany w zamówieniu. W przypadku składania zamówień z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie www.poscielone.pl bez podania adresu dostawy, przesyłka zawierająca umówiony towar zostanie wysłana na adres użytkownika wskazany podczas rejestracji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie wynikłe na skutek podania przez klienta nieprawidłowych danych adresowych.

4. Płatność za zamówienie

 1. Zapłaty za zamówienie można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
  • za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej,
  • przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedawcę numer konta,
  • płatnością online za pośrednictwem systemu Przelewy24 - płatność ta realizowana jest w ten sposób, że Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu. Z tej formy płatności mogą skorzystać Klienci korzystający z:
   1. Karty płatnicze:
    1. Visa
    2. Visa Electron
    3. MasterCard
    4. Maestro
    5. Diners Club
    6. JCB
    7. MasterCard Mobile
   2. Szybkie transfery
    1. mTransfer
    2. Płacę z Inteligo
    3. MultiTransfer
    4. Płacę z iPko
    5. Przelew24 BZ WBK
    6. Płacę z IKO
    7. Płać z ING
    8. Płać z Nordea
    9. Przelew z BPH
    10. Pekao24 Przelew
    11. Millennium Płatności Internetowe
    12. Płacę z Alior Bankiem
    13. Płacę z Citi Handlowy
    14. r-Przelew Raiffeisen Bank
    15. Meritum Bank Przelew
    16. Pay Way Toyota Bank
    17. Płać z BOŚ
    18. Alior Sync
    19. Eurobank Płatności Online
    20. Płacę z Idea Bank
   3. Przelewy on-line
    1. ING Bank Śląski
    2. BPH Sezam
    3. przelew bankowy
    4. przekaz pocztowy
    5. Deutsche Bank PBC
    6. iPko
    7. Credit Agricole Bank Polska
    8. Invest Bank
    9. Bank Ochrony Środowiska
    10. Bank Gospodarki Żywnościowej
    11. BNP Paribas
    12. Volkswagen Bank Polska
    13. BS Wschowa
    14. Polbank EFG
    15. Getin Bank
   4. Płatności gotówkowe
    1. VIA Moje Rachunki
    2. Kantor Polski
    3. Zapłać w Żabce i we Freshmarkecie
   5. Płatności mobilne
    1. mPay
    2. SkyCash
    3. Płacę z IKO
    4. PeoPay
    5. MasterCard Mobile
   6. Pormonetki i Vouchery
    1. PayPal
    2. Ukash
  • płatnością online za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w §4. pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z  Użytkownikiem.
 3. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

5. Rękojmia, Gwarancja i Zwroty Towaru

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru (rękojmia) istniejące w chwili wydania przesyłki klientowi ogranicza się do wad widocznych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca zataił podstępnie przez klientem istnienie wady.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za widoczne wady towaru wygasa, jeżeli klient:
  • dokonywał jakichkolwiek zmian w umowie sprzedaży,
  • podejmował próby naprawy istniejących wad,
  • nie zgłosił Sprzedawcy istnienia wad w terminie 14 dni od daty odbioru towaru.
 3. Sprzedawca udziela gwarancji na zakupiony towar. Czas trwania gwarancji każdorazowo określony jest w specyfikacji towaru. W przypadku braku oznaczenia okresu gwarancyjnego w specyfikacji przyjmuje się, że Sprzedawca udziela na dany towar 6-miesięcznej gwarancji. Początek biegu terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą zawarcia wydania klientowi towaru.
 4. Podstawą złożenia przez klienta reklamacji jest faktura VAT lub paragon fiskalny, wydany przez Sprzedawcę wraz z zakupionym towarem.
 5. Postanowień ust. 1 – 4 nie stosuje się do umów zawieranych z konsumentami, odnośnie których zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

6. Sprzedaż Konsumencka

 1. Klient będący konsumentem, jeżeli zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić, bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, od dnia wydania zakupionego towaru.
 2. Termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, liczy się od dnia wydania zamówionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy wskazany § 1 ust. 2.
 3. W sytuacji wskazanej w ustępach poprzedzających, zwrot towaru następuje na koszt klienta. Do zwróconego towaru należy załączyć oryginalne opakowanie oraz dowód dokonania zakupu (rachunek lub faktura VAT - oryginał lub kopia). Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysyłanych na jego koszt.
 4. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie pierwszy, w przypadku:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. produkty z haftem lub produkty przeszywane do innych rozmiarów (np. 140x200, 180x200 i 200x200),
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 5. Klient będący konsumentem może złożyć reklamację obejmującą zakupiony towar poprzez przesłanie jej na piśmie listem poleconym na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 regulaminu albo poprzez osobiste doręczenie jej Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia regulaminu, przepisy ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

7. Program Lojalnościowy

 1. Sprzedawca prowadzi program lojalnościowy, przeznaczony dla klientów nabywających towary oferowane na stronach internetowych serwisu.
 2. W zamian za dokonany zakup towaru klient otrzymuje rabat, który może wykorzystać przy dowolnym kolejnym zamówieniu. Klientowi przysługuje rabat w wysokości 0,5% za każde wydane 100,00 złotych.
 3. Rabaty za dokonane zakupy można ze sobą łączyć, zaś jego wysokość naliczana jest od łącznej kwoty zakupionego towaru. Maksymalna wysokość rabatu wynosi 5%.
 4. W przypadku zwrotu towaru przez klienta, wysokość rabatu ustalana jest od łącznej kwoty zakupionego towaru, nie obejmującej równowartość towaru zwróconego.
 5. W przypadku wykorzystania przysługującego klientowi rabatu w całości lub w części, klient przy dokonywaniu kolejnych zamówień uprawniony jest do skorzystania z rabatu w wysokości pomniejszonej o wysokość wcześniej wykorzystaną.
 6. Rabat przysługujący klientowi z tytułu zakupów dokonanych w ramach programu lojalnościowego, nie mogą być wykorzystywane łącznie z bonami czy kuponami rabatowymi pochodzącymi z innych źródeł. Klient, któremu przysługuje rabat w ramach programu lojalnościowego oraz kupon rabatowy pochodzący z innego źródła, uprawniony jest do skorzystania z rabatu wyższego.

8. Ochrona Danych Osobowych

 1. Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych określają przepisy Ustawy o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).
 2. Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w prowadzonej przez Sprzedającego bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów wykonania umowy sprzedaży, jak również informowania o aktualnej ofercie Sprzedawcy przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
 3. Klient posiada uprawnienie do wglądu oraz żądania poprawienia swoich danych osobowych umieszczonych w bazie prowadzonej przez Sprzedawcy.
 4. Klient uprawniony jest do żądania usunięcia z bazy Sprzedawcy części lub wszystkich danych osobowych jego dotyczących, jednakże może się to wiązać z uniemożliwieniem korzystania przez niego z serwisu, w szczególności brakiem możliwości składania ofert kupna.
 5. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w celach niezbędnych do korzystania przez nich z serwisu, a także prawidłowej realizacji umów sprzedaży oferowanych towarów, a za wyraźną zgodą klienta również w celach promocyjnych i marketingowych z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych określonych w ustawie, o której mowa w pkt. 1.

9. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do składanych zamówień, zawieranych umów sprzedaży oraz do klientów zarejestrowanych w serwisie od dnia 01 sierpnia 2011 r.
 2. Klient przed pierwszym zarejestrowaniem się w serwisie obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść. Użytkownik będący jednocześnie konsumentem poprzez dokonanie rejestracji w serwisie oświadcza, iż zapoznał się w szczególności z postanowieniami § 6 (Sprzedaż Konsumencka), potwierdzając, iż są dla niego przedstawione w sposób jasny i zrozumiały.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 r. Kodeks Cywilny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.
 4. Wszelkie spory wynikłe z zawartych przez klientów ze Sprzedawcą umów sprzedaży, rozpoznawane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 5. Właściwość sądu określona w ustępie poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z klientami będącymi konsumentami.
(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-53634867-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-KGBJH7K'); ga('send', 'pageview');
setTimeout(function () { window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ xfbml: true, version: 'v9.0' }); }; (function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk/xfbml.customerchat.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); }, 5000);
!function (f, b, e, v, n, t, s) { if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () { n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) : n.queue.push(arguments) }; if (!f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded = !0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement(e); t.async = !0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t, s) }(window, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '745361125605009'); fbq('track', 'PageView');